Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn xã Hồ Sơn
Số hiệu văn bản
77/KH-UBND
Ngày ban hành
14-05-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About