Skip to main content
Trích yếu Báo cáo Tình hình thực hiện  kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 và  phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2024
Số hiệu văn bản
66/BC-UBND
Ngày ban hành
08-05-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About