Skip to main content
Trích yếu tuyên truyền: phát triển sản xuất áp dụng tiêu chuẩn chất lượng an toàn, cấp mã số vùng trồng; thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; công tác triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; triển khai hóa đơn điện t
Số hiệu văn bản
55/UBND-VHXH
Ngày ban hành
09-05-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About