Skip to main content
Trích yếu Phát động đợt thi đua cao điểm “Đẩy mạnh hiện đại hoá bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn xã Hồ Sơn”
Số hiệu văn bản
75/KH-UBND
Ngày ban hành
26-04-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About