Skip to main content

Xã Hò Sơn đã hoàn thành công tác huấn Luyện Dân Quân năm 2024

            Ngày 08 tháng 5 năm 2024. Ban tổ chức huấn luyện dân quân xã đã  tổ chức hội nghị kết nạp dân quân mới và khai mạc huấn luyện Dân Quân năm 2024.

An ninh Quốc Phòng

           Toàn cảnh Hội nghị Lễ kết nạp dân quân mới và Khai mạc huấn luyện dân quân năm2024

           Trong quá trình huấn luyện ngoài các bài học lý thuyết về chính trị và thực hành tại thao trường, BCH quân sự xã đã tổ chức cho các Đ/c Dân Quân học tập tham gia công tác dân vận địa phương, cụ thể trong ngày 13/5/2024 đã cho 11 dồng chí dân quân lên giúp hộ cận nghèo cao tuổi Nông Thị Ngoan thôn Đồng Gia ngày công xây dựng và dọn dẹp vệ sinh xóa nhà dột nát, 15 công vệ sinh môi trường, vét cống rãnh, tu sửa đắp lề đường bê tông nông thôn tại thôn Phú Vị, được các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy và các ban ngành đoàn thể xã đến tặng quà biểu dương tinh thần động viên chiến sỹ tham gia huấn luyện.

An ninh Quốc Phòng

         Hình ảnh các chiến sĩ dân quân dân vận giúp hộ cận nghèo Nông Thị Ngoan - thôn Đồng Gia vận chuyển đất thải xây dựng xóa nhà dột nát

An ninh Quốc Phòng

 Hình ảnh các chiến sĩ dân quân dân vận đắp lề đường bê tông nông thôn tại thôn Phú Vị

         

An ninh Quốc Phòng

         Hình ảnh các chiến sĩ dân quân tham gia kiểm tra huấn luyện bắn đạn thật tại thao trường Nà Pầu

           Sáng nay, ngày 14/5/2024. Ban tổ chức huấn luyện đã tổ chức thi bắn đạn thật Kết quả huấn luyện nọi dung bắn đạn thật năm 2024 được đánh giá xếp loại giỏi. Chương trình huấn luyện còn tiếp tục thực hiện các bài học còn lại theo kế hoạch.

Biên tập: Nguyễn Thị Kim Anh - VHXH xã

About