Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

- Đảng ủy:

+ Đ/cNguyễn Quang Hưng  - Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã.

+ Đ/c Lục Thị Hợi - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy.

+ Đ/c Lục Văn Bảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND.

+ Đ/c Hoàng Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐND.

About