Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

+ Đ/c Lành Mạnh Hồng - Chủ tịch UB MTTQ xã

+ Đ/c Hoàng Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân xã

+ Đ/c Linh Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã

+ Đ/c Nguyễn Thị Thắm - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

+ Đ/c Hoàng Văn Quỳnh - Bí Thư Đòan xã

About