Skip to main content
Họ và tên:
Nguyễn Văn A
Địa chỉ:
Lạng Sơn
Câu hỏi:
Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng có thể liên hệ tới các cơ quan hoặc tổ chức nào để được hỗ trợ giải quyết?
Trả lời:
Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng có thể liên hệ tới các cơ quan hoặc tổ chức dưới đây để đề nghị hỗ trợ, giải quyết:

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh trực tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng;

– Các Hội BVQLNTD;

– UBND các cấp (chủ yếu là cấp xã và cấp huyện);

– Sở Công Thương tại nơi diễn ra giao dịch hoặc nơi người tiêu dùng sinh sống hoặc nơi đơn vị kinh doanh đang hoạt động;

– Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương;

– Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyên ngành (Khoa học công nghệ, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thông tin truyền thông, Y tế, Giáo dục,…).

– Trọng tài;

– Tòa án.

About