Skip to main content
Trích yếu Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Số hiệu văn bản
208/QĐ-UBND
Ngày ban hành
30-12-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About