Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch 80 năm ngày Thành lập QĐNDVN và 35 năm ngày hội QPTD
Số hiệu văn bản
33/KH-UBND
Ngày ban hành
23-02-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About