Skip to main content
Trích yếu Công văn triển khai thực hiện Quyết định, Quy định về quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích, lễ hội
Số hiệu văn bản
30/UBND-VHXH
Ngày ban hành
01-03-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About