Skip to main content
Trích yếu Công văn tăng cường tuyên truyền hưởng ứng dự thi khoảnh khắc đẹp với trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Số hiệu văn bản
31/UBND-VHXH
Ngày ban hành
04-03-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About