Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể  theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân xã Hồ Sơn năm 2024
Số hiệu văn bản
59/KH-UBND
Ngày ban hành
19-03-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About