Skip to main content

Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 2 giai đoạn I khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn trên địa bàn xã Hồ Sơn

Ngày 27/3, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Hữu Lũng tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 2 giai đoạn I cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn tại nhà văn hóa xã Hồ Sơn. Việc chi trả được các lãnh đạo Huyện xã quan tâm, sát sao, cử đoàn công tác thường trực kịp thời giải đáp và ghi nhận ý kiến kiến nghị của các hộ gia đình còn có ý kiến thêm để báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết.

Kinh tế - Chính trị

 

Hình ảnh Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Hữu Lũng chi trả đợt 2 Dự án KCN VSIP Lạng Sơn giai đoạn 1

Trong đợt 2 này, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Hữu Lũng chi trả cho 31 hộ dân xã Hồ Sơn bị ảnh hưởng theo Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND huyện Hữu Lũng với tổng kinh phí hơn 40,1 tỷ đồng.

Kinh tế - Chính trị

Hình ảnh Hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Hữu Lũng chi trả đợt 2 Dự án KCN VSIP Lạng Sơn giai đoạn 1

Nội dung bồi thường, hỗ trợ gồm bồi thường đất, cây trồng, vật nuôi, công trình, vật kiến trúc; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ khác để ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đất có nguồn gốc nông, lâm trường, hỗ trợ keo chủ... đồng thời tổ chức chi trả trên 1 tỷ 694 triệu đồng đối với 26 hộ gia đình được bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND huyện Hữu Lũng về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn (đợt 1, giai đoạn I).

Một số hộ dân do đi làm ăn xa không về kịp đã được các cán bộ tổ công tác của huyện, xã phối hợp hướng dẫn nhận tiền chi trả và gửi tiền vào các ngân hàng uy tín đảm bảo an toàn tài sản cho người dân.

Kinh tế - Chính trị

         Hình ảnh Hộ gia đình được hỗ trợ đưa đi gửi tiền tiết kiệm tại quầy Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Hữu Lũng

        Trước đó vào ngày 20/3, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Hữu Lũng tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn đối với 45 hộ gia đình thuộc các thôn Nhất Hà, Trại Nhạn, Tân Hoa, Phú Vị xã Hồ Sơn với tổng số tiền là 40,8 tỷ đồng.

Kinh tế - Chính trị

Hình ảnh Hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Hữu Lũng chi trả đợt 1 Dự án KCN VSIP Lạng Sơn giai đoạn 1 

Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

Biên tập Nguyễn Thị Kim Anh - VHXH xã.

About