Skip to main content

Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em bị bỏ rơi

          Thực hiện theo Luật nuôi con nuôi năm 2010. Ủy ban nhân dân xã Hồ Sơn thông báo tìm người nhận trẻ em làm con nuôi cho 01 trẻ có tên dưới đây:

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi đang nuôi dưỡng, chăm sóc

Tình trạng sức khỏe hiện nay

Ghi chú

1

Nguyễn Thục Nhi

04/12/2023

Nữ

UBND xã Hồ Sơn

Trẻ có sức khỏe bình thường

Trẻ em bị bỏ rơi

Ai có nguyện vọng nhận trẻ làm con nuôi xin vui lòng liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Hồ Sơn.

Địa chỉ: Thôn Tân Hoa xã Hồ Sơn huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn qua công chức Tư Pháp Hộ tịch. Số điện thoại liên hệ: 02053825665 hoặc số: 0982418322.

Do tình hình thực tế của địa phương. Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày đăng thông báo này, ngày 12/12/2023 đến hết ngày 18/12/2023, nếu không có người trong nước xin nhận trẻ làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Thủ tục hồ sơ cho người nhận nuôi con nuôi được quy định tại  Điều 17 Luật Nuôi con nuôi năm 2010.

Hồ sơ của người nhận con nuôi gồm có:

1. Đơn xin nhận con nuôi;

2. Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

3. Phiếu lý lịch tư pháp;

4. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;

5. Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật này.

Ngoài ra, người nhận nuôi con nuôi phải đáp ứng các quy định tại các điều luật khác tại Luật nuôi con nuôi năm 2010.

Hết thời gian nêu trên, ủy ban nhân dân xã sẽ tổ chức hội đồng xem xét các hồ sơ và quyết định lựa chọn hộ gia đình thay thế nhận nuôi trẻ em nói trên theo quy định của pháp luật.

Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Anh - công chức văn hóa xã hội xã

About