Skip to main content

Xã Hồ Sơn học tập kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới tại xã Hương Trà huyện Hương Khê tỉnh Hà Tỉnh

       Trong 04 ngày bắt đầu từ ngày 29/05/2023 đến ngày 02/05/2023. Đoàn đại biểu của Đảng ủy - ĐHND-Ủy ban nhân dân - UB MTTQ  xã Hồ Sơn do Ông Nguyễn Quang Hưng - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã Hồ Sơn làm Trưởng đoàn, tổ chức đi thăm quan Học tập kinh nghiệm thay đổi nhận thức về xây dựng Nông thông mới (NTM) tại xã Hương Trà huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh một trong những xã tiêu biểu của cả nước về xây dựng Nông thôn mới. Trong đầu năm 2023 xã Hương Trà đã về đích NTM kiểu mẫu. Diện tích tự nhiên 15,13 km vuông, 917 hộ với 3.100 khẩu, 7 thôn, đường bê tông liên thôn rộng 8m đến 12m có cây xanh bóng mát 2 bên đường. Đường ngõ xóm rộng 6m có hàng rào xanh. Người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 98%. Xã có 05 mô hình chăn nuôi lợn, gà thuộc mô hình kinh tế HTX quy hoạch tập chung xa khu dân cư không ô nhiễm môi trường, mô hình kinh tế gắn với du lịch sinh thái cộng đồng, mỗi mô hình mang lại nguồn thu nhập cho mỗi thành viên tham gia HTX ổn định từ 70 đến 90 triệu đồng/năm... Qua nghe báo cáo và thăm thực tế cho thấy để làm tốt việc xây dựng nông thôn mới cần nắm vững và triển khai tốt chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước cũng như các chính sách đặc thù của địa phương, làm tốt công tác quy hoạch chung, quy  hoạch giai đoạn, các hạng mục chiến lược về phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội đồng bộ, đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả như: Có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân về xây dựng NTM, tập trung nguồn vốn nội lực và ngoại lực cho đầu tư xây dựng NTM, mới từ tư tưởng nhận thức đến thực tế... 

Biên tập: Nguyễn Thị Kim Anh - VHXH xã

 

About